Sme malá dynamická rodinná firma. Zaoberáme sa pestovaním poľnohospodárskych komodít a výrobou palivových peliet z agromateriálu a drevných pilín z mäkkého prevažne smrekového dreva Našim cieľom je v čo najväčšej miere využiť poľnohospodárske komodity a spracovať ich z minimálnym množstvom odpadu a využiť tak obrovský potenciál biomasy. Sme pripravený sa prispôsobiť zákazníkovi podľa požiadaviek na balenie, množstvo a cenu. Vieme ponúknuť zákazníkovi dovoz tovaru az domov s použitím vlastného vozidla. Taktiež vieme zabezpečiť prenájom reťazových kontajnerov a odvoz nie nebezpečného odpadu. Spokojný zákazník je pre nás dôležitým ukazovateľom kvality našich služieb a tovaru.