• poľnohospodárske komodity: proso, kukurica, pšenica, raž, jačmeň,….. >>
  • predaj krmív >>
  • palivové agropelety  >>
  • palivové drevné pelety >>
  • prenájom reťazových kontajnerov >>
  • odvoz nie nebezpečného odpadu >>
  • dovoz štrku a zeminy >>