Nápad vyrábať drevné vykurovacie pelety vznikol v USA a Kanade, kde riešili problém likvidácie odpadu v drevopriemysle. Inšpiráciou pre nich bola výroba granulovaných kŕmnych zmesí. My vyrábame pelety z drevných pilín prevažne zo smrekového dreva. Drevné pelety vznikajú zlisovaním hoblín a pilín bez pridania chemického pojiva na pretláčacích lisoch. Pojivom je v tomto prípade prírodný lignín, ktorý je obsiahnutý priamo v drevnej hmote, najmä v dreve z ihličnanov. Lignín je tepelne málo stály a táto vlastnosť sa využíva pri výrobe peliet. Pri pretláčaní drevnej hmoty cez matricu z prítomnosti vysokého tlaku vzniká teplo, ktoré zabezpečí plastickosť a tvárnosť lignínu. Po zlisovaní a vychladnutí lignín opäť stuhne a zachová tak pevný tvar pelety. Spalovaním drevných peliet vzniká malé množstvo popola, ktoré je výborným fosforečno-draselným hnojivom pre rastliny. Slovensko má málo zásob fosílnych palív. Asi 80% palív dovážame čo má vplyv na ich cenu. Využívanie drevných peliet je výrazne lacnejšie. Z ekologického hľadiska spaľovanie drevných peliet znižuje emisie, hlavne obsah CO2 a SO2 v ovzduší.

Vedeli ste že:
z 1 m3 dreva sa dá vyrobiť 250 kg peliet
2 kg peliet = 1 m3 zemného plynu
1 kg peliet = 4,9 KW

Cenník drevených peliet

Drevné pelety na vykurovanie Cena vrátane DPH
Agropelety v BIG BAGu *   1 tona pripravuje sa
Agropelety vo vreciach  po 15 kg polyetylén pripravuje sa

V cene nie je započítaná vratná záloha za BIG BAG. Záloha za BIG BAG je 12 € za kus vrátane DPH. Vratná záloha za europaletu je 5 € za kus.
Konverzný kurz použitý v cenníku je 30.126 SKK