Nápad vyrábať drevné vykurovacie pelety vznikol v USA a Kanade, kde riešili problém likvidácie odpadu v drevopriemysle. Inšpiráciou pre nich bola výroba granulovaných kŕmnych zmesí. My vyrábame pelety z drevných pilín prevažne zo smrekového dreva. Drevné pelety vznikajú zlisovaním hoblín a pilín bez pridania chemického pojiva na pretláčacích lisoch. Pojivom je v tomto prípade prírodný lignín, ktorý je obsiahnutý priamo v drevnej hmote, najmä v dreve z ihličnanov. Lignín je tepelne málo stály a táto vlastnosť sa využíva pri výrobe peliet. Pri pretláčaní drevnej hmoty cez matricu z prítomnosti vysokého tlaku vzniká teplo, ktoré zabezpečí plastickosť a tvárnosť lignínu. Po zlisovaní a vychladnutí lignín opäť stuhne a zachová tak pevný tvar pelety. Spalovaním drevných peliet vzniká malé množstvo popola, ktoré je výborným fosforečno-draselným hnojivom pre rastliny. Slovensko má málo zásob fosílnych palív. Asi 80% palív dovážame čo má vplyv na ich cenu. Využívanie drevných peliet je výrazne lacnejšie. Z ekologického hľadiska spaľovanie drevných peliet znižuje emisie, hlavne obsah CO2 a SO2 v ovzduší.

Vedeli ste že:
z 1 m3 dreva sa dá vyrobiť 250 kg peliet
2 kg peliet = 1 m3 zemného plynu
1 kg peliet = 4,9 KW

Cenník drevených peliet

Drevné pelety na vykurovanie Cena vrátane DPH
Agropelety v BIG BAGu *   1 tona pripravuje sa
Agropelety vo vreciach  po 15 kg polyetylén pripravuje sa

V cene nie je započítaná vratná záloha za BIG BAG. Záloha za BIG BAG je 12 € za kus vrátane DPH. Vratná záloha za europaletu je 5 € za kus.
Konverzný kurz použitý v cenníku je 30.126 SKK

Pokračovaním v používaní lokality súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close