Agropelety

Drevené pelety

Snažíme sa efektívne a ekologicky využiť všetky časti pestovaných poľnohospodárskych plodín. Jedným z postupov je výroba agropeliet. Agropelety patria do skupiny biopalív. Vznikajú komprimovaním suchých rozdrvených častí rastlín na pretláčacích lisoch bez pridania ďalšieho pojiva. Sú v podobe malých valčekov o priemere od 3,5 mm do 12 mm, a dĺžke 0,5 cm až 3 cm. Na výrobu využívame najmä pšeničnú slamu a seno.
viac info >>
Nápad vyrábať drevné vykurovacie pelety vznikol v USA a Kanade, kde riešili problém likvidácie odpadu v drevopriemysle. Inšpiráciou pre nich bola výroba granulovaných kŕmnych zmesí.
My vyrábame pelety z drevných pilín prevažne zo smrekového dreva. Drevné pelety vznikajú zlisovaním hoblín a pilín bez pridania chemického pojiva na pretláčacích lisoch.
viac info >>